MEMOR
synthese-onderzoek

Een databank en ethisch handelingskader voor menselijke resten uit archeologisch onderzoek in Vlaanderen. 

Foto: Collectie Abdij Ten Duinen, Koksijde (© Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)

MEMOR synthese-onderzoek

MEMOR heeft bijna de doelstellingen bereikt die aan het begin van het project gesteld waren. Graag willen we onze bevindingen presenteren en bediscussiëren. We verwelkomen jullie hiervoor in Leuven op 7 november 2022 vanaf 8:30 in de Abdij van het Park 7. Wij vragen een bijdrage van €25, dit is inclusief koffie, thee en de lunch. Het definitieve programma ziet er als volgt uit:

8:30 - 9:00
binnenloop
9:00
Isabelle De Groote (UGent). MEMOR, overzicht en toelichting van de resultaten en een blik op de toekomst.
9:45
Caroline Laforest (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurtwetenschappen). What to do with all these bones? Policies of curation and sampling after archaeological excavations of human remains in France and Wallonia.
10:15 - 10:30
discussie/gesprek
10:30 - 10:45
pauze
10:45
Isabelle De Groote (UGent). Wetgeving rond begraving, bewaring en tentoonstelling van menselijke resten in Groot-Brittannië.
11:15
Maarten Larmuseau (KULeuven). Van CSI tot DNA-onderzoek: Collecties van menselijke resten als basis voor wetenschappelijk onderzoek.
11:45
Jonas Danckers (Parcum): Ethiek en (archeologisch) botmateriaal in Vlaanderen. Aandachtspunten van ethici, filosofen, religies en levensbeschouwingen.
12:15 - 12:30
discussie/gesprek
12:30 - 13:15
lunch
13:15
Lien Van Der Dooren (BAAC) en Barbara Veselka (VUB). Is er leven na de dood? Hoe betrekken we op een gepaste manier het brede publiek bij delicate opgravingen?
13:45
Leo Smole (gemeentelijk archeoloog Arnhem). Menselijke skeletmateriaal uit archeologische context. Rust in Vrede. Ethische vragen bij het opgraven, documenteren, opslaan en herbegraven van menselijk skeletmateriaal.
14:30 - 14:45
discussie/gesprek
14:45 - 15:00
pauze
15:00
Jan Decorte (CO7). Van de doden geen nieuws. Omgaan met menselijke resten in een middeleeuwse grootstad.
15:30
Jeroen Vanden Borre (BAAC). Leren uit het verleden. Concrete, praktische en ethische aanbevelingen uit Memor voor archeologen en opdrachtgevers, voor overheden en aannemers.
15:45
Anton Ervynck (Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid). Over nagels en doodkisten. De toekomst van de grafveldarcheologie in Vlaanderen
16:15 - 16:30
discussie/gesprek

Opgeven voor deze dag kan via info@memor.be. Graag zien we u 7 november in Leuven!

Door deze bevraging in te vullen inzake aangetroffen botmateriaal in kerken of aangrenzende kerkhoven helpt u ons een beter zicht te krijgen op de huidige toestand om zo gerichter advies te kunnen geven omtrent de bewaring en ontsluiting van archeologische menselijke resten. Dank !

Dit project wordt gesubsidieerd door:

Dit project wordt gesubsidieerd door: