MEMOR
synthese-onderzoek

Een databank en ethisch handelingskader voor menselijke resten uit archeologisch onderzoek in Vlaanderen. 

Foto: Collectie Abdij Ten Duinen, Koksijde (© Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)

MEMOR synthese-onderzoek

Ons doel

Het belang van het documenteren en bestuderen van menselijke resten die bij archeologisch onderzoek in Vlaanderen aan het licht komen, wordt vandaag de dag algemeen erkend. In tegenstelling tot sommige andere landen beschikt Vlaanderen echter niet over een duidelijke wetgeving die regelt hoe er na de opgraving met deze resten moet worden omgegaan, noch over ethische richtlijnen dienaangaande. Daarenboven bestaat er geen overzicht van de skeletresten die heden in bewaring zijn, noch welke standaarden gebruikt worden voor opslag, eventuele herbegraving of verder onderzoek. 

Om deze lacune op te vullen heeft MEMOR zowel een overkoepelende open access databank als een ethisch handelingskader uitgewerkt, specifiek voor menselijke resten uit archeologisch onderzoek in Vlaanderen, met als doel het wetenschappelijk onderzoekspotentieel van bestaande en toekomstige ensembles te vergroten en de basis te leggen voor een breed gedragen en correcte ethische praktijk inzake de verdere omgang met menselijk materiaal. MEMOR heeft hiervoor een subsidie ontvangen van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

Door deze bevraging in te vullen inzake aangetroffen botmateriaal in kerken of aangrenzende kerkhoven helpt u ons een beter zicht te krijgen op de huidige toestand om zo gerichter advies te kunnen geven omtrent de bewaring en ontsluiting van archeologische menselijke resten. Dank !

Dit project wordt gesubsidieerd door:

Dit project wordt gesubsidieerd door: