Foto: Hominin skulls (© Isabelle De Groote)

BAAC

Archeologie and bouwhistorie

BAAC is een onafhankelijk commercieel archeologisch studiebureau met een ervaren team bestaande uit archeologen, fysisch geografen en materiaalspecialisten. Als erkend archeologisch bedrijf voert BAAC jaarlijks meer dan 100 projecten uit in Vlaanderen. Hun specialiteit is het uitvoeren van grootschalige opgravingen en complexe projecten, zowel in als buiten stadskernen, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. BAAC werkt voor ondernemingen, projectontwikkelaars, overheidsinstellingen en particulieren. BAAC heeft meerdere fysisch antropologen in dienst en heeft naast ervaring in het opgraven van zowel kleine als grotere opgravingen met menselijk botmateriaal ook de expertise in huis voor kwalitatieve analyse en rapportage van menselijke collecties.

KBIN, Dr. Katrien Van de Vijver

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 

Katrien Van de Vijver werkt sinds 2009 als fysisch antropoloog in Vlaanderen en behaalde in 2017 een doctoraat in de Biologie aan de KU Leuven. Haar doctoraatsonderzoek omvatte een archeo-antropologische studie van de menselijke resten die werden opgegraven op het St.-Romboutskerkhof in Mechelen. Sinds 2016 werkt zij voor het KBIN als archeo-antropoloog op de opgraving en studie van menselijke resten, voornamelijk afkomstig uit Brussel en Vlaanderen, daterend uit de pre- en protohistorie tot WO I. Haar onderzoek richt zich op de demografische reconstructie van populaties in het verleden en paleopathologische analyses en studies van dieet om gezondheid, levensstijl en sociale organisatie te reconstrueren. Het KBIN is een wetenschappelijke instelling, actief in verschillende domeinen zoals evolutie, biodiversiteit en ecosystemen. Daaronder bevindt zich ook de studie van bio-archeologisch materiaal, namelijk dierlijke, plantaardige en menselijke resten die werden opgegraven op archeologische sites over de hele wereld.

KU LEUVEN, Prof. Maarten Larmuseau en Bart Robberechts

Onderzoeks- en onderwijsinstelling met internationale uitstraling

De KU Leuven is al jarenlang de enige onderzoeksinstelling in Vlaanderen waarbinnen oud DNA-onderzoek op humaan archeologische materiaal wordt uitgevoerd. Het Laboratory for Human Evolutionary Genetics focust er zich specifiek op de humane evolutie en populatiegenetica via oud DNA en genetisch genealogisch onderzoek. Binnen het project MEMOR zal gebruik gemaakt worden van de expertise van Prof. Larmuseau op het gebied van humane resten, DNA en ethiek.

Bart Robberechts is coördinator van de divisie archeoWorks. Tot 2019 was hij archeoloog-diensthoofd bij de stad Mechelen. Daar werden in de periode 2009-2011 op het Sint-Romboutskerkhof de resten van meer dan 4000 individuen opgegraven. Niet alleen de opgraving zelf vormde een uitdaging van formaat, maar ook de verdere verwerking en permanente bewaring van de resten én een gepaste publiekswerking errond. De ervaring die hij daarbij opdeed, stelt hij vandaag ten dienste van MEMOR.

PARCUM, Dr. Jonas Danckers en Julie Aerts

Museum & erfgoedadvies

PARCUM vzw is het door de Vlaamse overheid erkende museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Sinds 2009 erkent het Departement Cultuur van de Vlaamse overheid onze werking voor het roerend en immaterieel religieus erfgoed. Vanaf 2012 verkreeg het expertisecentrum deze erkenning ook van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het onroerend religieus erfgoed. In 2017 werd in de Abdij van Park te Leuven het nieuwe dialoogmuseum PARCUM opgericht dat tijdelijke thematentoonstellingen brengt op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. Dialoog tussen generaties, jong en oud, tussen gelovigen en niet-gelovigen maar ook met de verschillende erkende erediensten en levensbeschouwingen. Het gaat daarbij om de Rooms-katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische, anglicaanse, Israëlitische en islamitische geloofsgemeenschappen en de georganiseerde vrijzinnigheid in Vlaanderen. PARCUM vzw houdt vanuit haar expertise met onroerend religieus erfgoed contact met beheerders van sites waar regelmatig archeologisch onderzoek naar menselijke resten plaatsvindt (bv. kerkfabrieken die nieuwe verwarming aanleggen in een kerk of werken doen op hun kerkhof). Ze kan de resultaten van dit project via de bisdommen aan deze grote doelgroep communiceren en mee sensibiliseren over het belang van fysisch antropologisch onderzoek. PARCUM trekt een dialoogplatform met vertegenwoordigers van de verschillende religies en levensbeschouwingen: hier zullen de ethische vragen over het omgaan met botmateriaal besproken worden.

Universiteit Gent, Prof. Isabelle De Groote en the Ghent Centre for Digital Humanities

Meer dan 200 opleidingen in diverse wetenschappelijke disciplines

De Ghent CDH database experten staan in voor de implementatie van Arches en de creatie van de database. Zij voorzien ook de training en troubleshooting voor de database. Prof. Isabelle De Groote is onderzoeksprofessor in fysische antropologie aan de UGent. Als onderzoeker, lesgever en curator van mensenresten aan University College London, the Natural History Museum, Liverpool John Moores University en UGent heeft ze heel wat ervaring met de ethische omkadering van het opgraven en bewaren van mensenresten. Haar onderzoekservaring heeft haar ook op de nood aan inventarisatie gewezen. Prof. De Grootes ervaring met het werken in musea en met publieke betrokkenheid, samen met een 3D-technologie gedreven onderzoeksagenda, maakt haar tot de ideale partner om de coördinatie van de database op zich te nemen en deze te ontsluiten. Samen met de UGent engageert ze zich om dit ook in de toekomst te blijven doen.

VUB, Dr. Barbara Veselka en Prof. Christophe Snoeck

Vrije Universiteit Brussel

Sinds 2012 is Barbara Veselka werkzaam als fysisch antropoloog, eerst als zelfstandige en daarna in loondienst bij Stichting LAB, een onderdeel van Universiteit Leiden, Nederland. Zij heeft meer dan 2000 menselijke skeletten onderzocht, zowel onverbrand als verbrand. Ook is zij lid van meerdere vakverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging van Fysisch Antropologen, Belgian Osteoarchaeology and Physical Anthropology Society, British Association for Bioanthropology and Osteoarchaeology, Paleopathology Association en American Association of Physical Anthropology. Barbara Veselka heeft door de jaren heen een uitgebreide expertise opgebouwd in alle aspecten van het onderzoek van menselijke resten (o.a. opgraving en conservering, forensische en archeologische cases en ethiek). In januari 2019 heeft zij haar PhD gehaald en momenteel is zij werkzaam aan de VUB binnen het CRUMBEL-project als postdoctoraal onderzoeker van gecremeerde menselijke resten. De VUB is een prominente universiteit met ruime ervaring in het onderzoek van archeologische resten, waarbij menselijke resten een belangrijk onderdeel vormen. Namens de VUB zal Barbara Veselka als specialist menselijke resten deelnemen aan het onderzoek. Christophe Snoeck is professor aan de VUB en een van de Principle Investigators van het CRUMBEL project. 

MEMOR deelt de gegevens met andere onderzoeksprojecten, zoals HOME (een project van BRAIN Belgisch Wetenschapsbeleid). Indien u dit niet op prijs stelt, wilt u ons dit laten weten?